Skip to main content

8 subsidieregelingen voor opleiders in volwasseneneducatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Begeleid je studenten tijden hun studie? Dan kan je aanspraak maken op deze subsidie. Het voordeel kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats per schooljaar. Studenten variëren van vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling tot promovendus. Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u deze subsidie tot en met 16 september 2019 aanvragen. Wil je meer informatie of een aanvraag doen? klik dan hier.

Levenlang Leren krediet

Levenlang Leren krediet geeft iedereen tot 55 jaar de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. Het geldt voor het hoger onderwijs en het mbo. Wil je een beroep doen op dit krediet? Doe dan een aanvraag bij DUO. Dit krediet moet wel terugbetaald worden. Het is een oplossing voor mensen die op dit moment niet genoeg inkomen hebben om leven lang leren te bekostigen. Vaak zijn dit juist de mensen die bijscholing of herscholing vanwege verdwijnende beroepen het hardste nodig hebben. De lening moet binnen 15 jaar worden terugbetaald. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van je inkomen. Deze regeling kan je als opleider helpen nieuwe klanten aan te spreken die anders niet aan bij- en omscholing doen.

SOOB-subsidie

Ben je een branchegekwalificeerde opleider binnen transport en logistiek? Dan kan je aanspraak doen op de SOOB-subsidie. “SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.” De subsidie is er om de grote vraag aan personeel in deze branche te ondervangen.

o&o-fonds

Het o&o-fonds is het scholingsfonds van de brancheorganisatie. De meeste brancheorganisaties hebben zelf een vergelijkbaar fonds. Deze fondsen regelen scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Als opleider kan jouw opleidingsaanbod een rol spelen binnen deze fondsen. Misschien goed om dit voor de branche waar je in opleidt in de gaten te houden

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van onderwijs, jeugd en sport. Hierdoor krijgt iedereen die werkt de kans om zich internationaal te ontwikkelen. Met Erasmus+ krijgen jij en je collega’s de kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van volwasseneducatie. Dit doe je door kennis en ervaring op te doen buiten je eigen land. Je leert van andere Europese landen nieuwe manieren van leren en lesgeven. Dit kan jouw opleidingswerkzaamheden enorm verbeteren!

Subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Leid je veel ouderen werknemers op? Dan zou deze regeling voor jou een uitkomst kunnen bieden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze subsidie tijdelijk tot leven geroepen om oudere werknemers de kans te geven opnieuw een baan te vinden. De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt nog tot 10 januari 2020.

Fiscale scholingsaftrek

Eerder werd bekend dat deze scholingsaftrek misschien vervangen wordt door het STAP-budget. Maar zolang dit niet het geval is kan je gebruik blijven maken van deze aftrekpost. In 2019 zijn gemaakte studiekosten en scholingsuitgaven nog aftrekbaar. Dit verdwijnt mogelijk in 2020. Zit je dus aan een opleiding te denken? Wacht dan zeker niet tot 2020!

Re-integratiesubsidies

Werk je met werkzoekende of arbeidsgehandicapten? Dan kan je aanspraak doen op re-integratiesubsidies. Ondanks dat er beperkt budget is vanuit gemeenten en UWV, worden de budgetten die er zijn ingezet voor sociale werkplek bedrijven en ook opleiders die hier aan bij dragen. Ondanks de financiële beperkingen liggen hier dus wel kansen.

Werk jij met andere subsidies?

Staat de subsidieregeling waar jij al mee werkt er niet tussen? Laat het ons dan weten via bas@coachview.net. Dan zorg ik ervoor dat deze ook vermeld wordt in ons lijstje.