Skip to main content

Dit betekent de verandering van de fiscale scholingsaftrek voor opleiders

Als opleidingsadministratie dienstverlener houden wij ons bezig met ontwikkelingen in onze branche. Een recente ontwikkeling is het plan van het kabinet om de fiscale scholingsaftrek te veranderen in een persoonlijk ontwikkelbudget. Door deze verandering hoopt het kabinet dat meer werknemers kiezen voor bij- of omscholing. Deze verandering is voor opleiders dus erg belangrijk om te volgen!

Wat houdt de verandering van de fiscale scholingsaftrek in?

Ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen de fiscale scholingsaftrek voor werkgevers verruilen voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Zij schrijven dat zowel werkenden als niet-werkenden straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling kunnen aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dit budget kunnen jaarlijks bijna 200.000 mensen een diploma of certificaat halen. Wie zich wil bijscholen kan straks een studiebudget aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar.

STAP-budget

Wie een opleiding wil volgen hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Zodra een aanvraag is  goedgekeurd wordt het budget direct uitbetaald aan de opleider. In principe komt iedereen in aanmerking voor het STAP-budget die geen recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke onderwijsfinanciering. De keerzijde van het ontwikkelbudget is dat als pot voor het jaar is besteed, er geen nieuwe aanvragen worden goedgekeurd. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus.

Wie hebben er profijt van het persoonlijk ontwikkelbudget?

Aangezien opleidingen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, is de fiscale scholingsaftrek vooral gunstig voor werknemers met een hoog inkomen. Slechts bij een beperkte groep is het ontwikkelbudget vastgelegd in de cao. Hierdoor is het in de huidige situatie voor mensen met een lager inkomen, zoals flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen erg lastig om leven lang leren zelf te bekostigen. En juist voor deze groep kan bij- of omscholing een grote impact kan hebben. Zodra de verandering van de fiscale scholingsaftrek plaatsvindt, heeft straks iedereen die geen recht heeft op studiefinanciering recht op een individueel ontwikkelbudget. Hierdoor wordt leven lang leren voor meer mensen toegankelijk.

Wat betekent dit voor opleiders?

Deze politieke verandering zorgt ervoor dat er een nieuwe doelgroep voor opleiders ontstaat die (meer) behoefte krijgt aan het volgen van opleidingen en cursussen. Het wordt voor opleiders de uitdaging ook deze groep goed te bedienen. Zo kun je als opleider je marketing activiteiten bijsturen op deze nieuwe doelgroep en je communicatie zo inrichten dat het STAP-budget vaker gebruikt wordt. Wij van Coachview kunnen ons namelijk goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die niet weten wat het STAP-budget is en dat zij hier gebruik van kunnen maken. Misschien kunnen we als opleiders dit aanvraagproces wel opnemen in onze dienstverlening, om het volgen van opleidingen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Als laatste zou een samenwerking met een detacheringsbureau kunnen helpen om werkzoekende beter te kunnen bedienen in bij- of omscholing. Zomaar een paar ideeën, maar misschien heb jij wel beteren!

Wat doet Coachview?

Bij Coachview zijn we actief bezig om te onderzoeken hoe deze verandering onze cursistenadministratie software en onze klanten beïnvloedt. EDU-DEX en Coachview zijn voorbereid. Coachview heeft een koppeling met EDU-DEX. Het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX begin 2021 opdracht gegeven om een koppeling te bouwen waardoor de gegevens van onze aangesloten opleiders aan dit register kunnen leveren. Dit betekent dat opleiders middels een relatief eenvoudige aanpassing in de huidige EDU-DEX feed, de opleidingsgegevens kunnen verwerken in het STAP-register. Voor nu blijven we de markt en de behoefte van onze klanten goed in de gaten houden. Heb jij nou een goed idee over hoe Coachview deze verandering voor opleiders goed kan faciliteren? Laat het ons weten en wie weet beginnen we dan direct met ontwikkelen!