Skip to main content

Registreer jouw
opleidingen voor
subsidie voor
een leven lang ontwikkelen

Wanneer je als opleider jouw opleidingen voor het STAP-budget wil registreren maakt Coachview dit eenvoudig mogelijk door de koppeling met EDU-DEX. Vanuit Coachview kan dit proces zelfs geautomatiseerd worden.

STAP-budget

STAP staat voor STimulerling Arbeidsmarkt Positie. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden gebruik maken van STAP-budget. Zij kunnen via het UWV dit budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit in het kader van een leven lang ontwikkelen. STAP-budget vervangt in 2022 de huidige aftrek voor studiekosten bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling wordt door UWV en DUO uitgevoerd. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget. De Rijksoverheid informeert opleiders over deze nieuwe regeling.

Registreer jouw opleiding via EDU-DEX

Wanneer je opleidingen aanbiedt voor vergoeding via het STAP-budget, dan dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Als opleider dien je in het bezit te zijn van de juiste erkenning. Vervolgens ben je verplicht je opleiding(-en) vast te leggen in het STAP-scholingsregister van DUO. De bewijzen van deelname moeten op tijd worden geüpload op het STAP-portaal van UWV. EDU-DEX levert al live opleidingsgegevens aan het STAP-register-in-aanbouw sinds mei 2021. Opleiders zijn op dit moment volop bezig om hun gegevens aan te leveren, voor zover ze niet al in EDU-DEX staan. Hiermee is de eerste stap gezet om registratie van jouw opleidingen en aanvragen voor STAP-budget automatisch vanuit Coachview via EDU-DEX te laten verlopen. Registreer jouw opleidingen eenvoudig vanuit Coachview voor het STAP-budget nadat je de integratie met EDU-DEX activeert in ons service center.

Coachview maakt het mogelijk STAP-budget automatisch te verwerken

Het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX begin 2021 opdracht gegeven om een koppeling te bouwen met het STAP-register. Door de koppeling die Coachview heeft met EDU-DEX, lever je als opleider direct aan dit register. Dit betekent dat opleiders, middels een relatief eenvoudige aanpassing in de huidige EDU-DEX feed, de opleidingsgegevens kunnen verwerken in het STAP-register. Door middel van de koppeling die Coachview met EDU-DEX heeft, kan dit proces volledig geautomatiseerd worden.

Subsidie voor opleiding van volwassenen

Met de subsidieregeling kunnen burgers aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder opgedane competenties worden erkend (EVC-procedure) komen in aanmerking. Er zijn nog meer subsidieregelingen interessant voor opleiders in volwasseneneducatie!