Skip to main content

NCSV TU Delft
is live met
Coachview!

Na de start van twee andere afdelingen binnen de TU Delft, is nu ook het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid (NCSV) als derde live met Coachview cursusadministratie software. Ook zij zetten Coachview in om hun backoffice- en administratieprocessen beter te beheren en te automatiseren. Enkele weken geleden is het implementatietraject afgerond. Hierbij werden de huidige administratieve processen in kaart gebracht en vertaald naar een digitale workflow in Coachview.

Het NCSV is het kenniscentrum van de Technische Universiteit Delft op het gebied van stralingsbescherming. Het NCSV is een door de Nederlandse overheid erkend opleidingsinstituut en verzorgt opleidingen en cursussen stralingsbescherming. Aanvullend aan de basisopleidingen, organiseert NCSV een diversiteit aan nascholing waarmee de stralingsdeskundige zich op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het vakgebied.

Het NCSV gebruikt Coachview om meer grip te krijgen op hun cursistenbestand. Ook automatiseren zij hun werkprocessen door deze in Coachview in te richten. Zo worden aanvragen via de website direct aan de juiste opleiding in Coachview gekoppeld en met een druk op de knop gecontroleerd en verwerkt. Ook documenten zoals presentielijsten en examenformulieren worden automatisch genereerd voor de juiste opleidingen.

Naast NCSV zijn ook Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) en Delft Extension School live met Coachview. Hierdoor optimaliseren zij dagelijks hun backoffice van het non-degree onderwijs en weten ze een groeiende groep cursisten steeds beter te bedienen.