Skip to main content

The Postgraduate
Education in Toxicology
(PET) start met Coachview

The Postgraduate Education in Toxicology (PET) is na een oriëntatietraject gestart met de implementatie van Coachview cursusadministratie software. PET zet Coachview in om hun backoffice- en administratieprocessen te automatiseren en meer grip te krijgen op hun administratie. Tijdens de implementatie worden huidige administratieve processen in kaart gebracht en vertaald naar een digitale workflow in Coachview.

PET is een samenwerkingsverband van meerdere universiteiten die samen postinitieel onderwijs aanbieden in de toxicologie. De inhoud van het onderwijsprogramma is vooral bedoeld voor diegenen die opgeleid willen worden tot professioneel toxicoloog. Het programma van de PET voorziet in het theoretisch deel van de opleiding vereist voor zowel de Nederlandse als de Europese registratie als toxicoloog.

Door Coachview in te zetten heeft PET continu inzicht in het aantal inschrijvingen per opleiding en snellere slagingsregistratie en certificaten afhandeling. Ook krijgen ze meer grip op hun administratie en willen ze met Coachview een efficiëntieslag maken.

Meer weten over het inzetten van Coachview in het onderwijs?