Skip to main content

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Maar ondanks dit blijft het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel we als Coachview ons best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Coachview (lees: het bedrijf InnoPhase BV) ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele door derden aangeboden informatie op onze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Als Coachview aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. We behouden ons dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of onze Algemene Voorwaarden.

Google Analytics

De Coachview-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google geeft aan uw IP-adres niet te combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.